mrt 03, 2016

Offshore blade frame

Begin 2016 kregen we de opdracht om in een record tempo een offshore constructie te maken om bladen van windmolens aan boord van een kraanschip te stockeren.
De gehele constructie bestond uit 2 torens die vlak achter de accomodatie geplaatst werden en 1 groot platform dat boven de spiegel van het schip uitstak.

Op dit achterste platform moetsen we ook een bordes voorzien om op een veilige, gemakkelijke mannier de bladen te kunnen borgen.
Dit bleek, gezien we deck lay-out, niet een voor de hand liggende klus, maar toch werd een goede oplossing gevonden.

De volledige constructie werd door ons aan dek gelast in de haven van Oostende.