jan 20, 2017

Dokking MV Simon Stevin

Onderhoudswerken aan boord onderzoekschip Vlaamse Gemeenschap

Begin 2017 Kwam Vlaams onderzoekschip in droogdok voor een 5-jaarlijkse inspectie.
De belangrijkste items op de dok werklijst waren het aanbrengen van een nieuwe blister
voor meetapparatuur, herstellen van aanvaringschade op de boeg en
(de)montage plus inspectie van schroeven, roeren en speciaal gelagerde schroefassen
van het dieselelektrisch aangedreven stil schip.
De volledige werklijst werd binnen de gestelde termijn afgewerkt.